soSoulless

6 tekstów – auto­rem jest so­Soul­less.

In­te­ligen­tni ludzie nudzą się szyb­ko, kreatyw­ni nie nudzą się wcale. 

aforyzm dnia z 11 grudnia 2014 roku
zebrał 110 fiszek • 7 maja 2011, 13:28

Są myśli nie do przywróce­nia. Są słowa, których nie można cofnąć. Uczu­cia niero­zer­walnie wiążą się z marze­niami a marze­nia z rzeczy­wis­tością. Wys­tar­czy je­den ma­leńki błąd i wszys­tko tra­fia do obiegu. 

aforyzm
zebrał 81 fiszek • 3 maja 2011, 16:25

Ateizm można de­finiować na wiele spo­sobów.
Dla mnie to ciągły strach przed tym, że ma się rację. 

aforyzm
zebrał 46 fiszek • 2 maja 2011, 09:32

Ugi­nają się pod na­porem su­mienia mar­mu­rowe gmachy grzechu. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 1 maja 2011, 14:29

Naiw­nym nie jest ten, kto ufa ludziom, lecz ten, kto nie zda­je so­bie spra­wy z ry­zyka te­go zaufania. 

aforyzm
zebrał 128 fiszek • 30 kwietnia 2011, 20:08

Ciem­ność jest najgłębsza na gra­nicy światła. 

aforyzm dnia z 5 maja 2011 roku
zebrał 92 fiszki • 12 kwietnia 2011, 16:49

soSoulless

soSoulless

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 grudnia 2014, 01:56one drop for all sko­men­to­wał tek­st Inteligentni ludzie nudzą się [...]

11 grudnia 2014, 18:50Antonio 321 sko­men­to­wał tek­st Inteligentni ludzie nudzą się [...]

11 grudnia 2014, 13:30MarcoPolo sko­men­to­wał tek­st Inteligentni ludzie nudzą się [...]

11 grudnia 2014, 05:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Inteligentni ludzie nudzą się [...]

11 grudnia 2014, 05:27one drop for all sko­men­to­wał tek­st Inteligentni ludzie nudzą się [...]

11 grudnia 2014, 05:26natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Inteligentni ludzie nudzą się [...]

11 grudnia 2014, 05:19one drop for all sko­men­to­wał tek­st Inteligentni ludzie nudzą się [...]

11 grudnia 2014, 05:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Inteligentni ludzie nudzą się [...]

11 grudnia 2014, 02:40one drop for all sko­men­to­wał tek­st Inteligentni ludzie nudzą się [...]